Gizlilik Politikası

Gizlilik Güvenlik ve Çerezler Politikası

Çerezlerle ilgili detaylı politikamız için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni inceleyebilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik, sipariş veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin veya kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız müşterilerin açık rızası ile, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz, müşterilerimiz veya kullanıcılarımız tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler,

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. Site Sahibi’nin kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,

halleri dışında 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır. Ancak işin doğası gereği, kargo teslimatı amacıyla bu bilgiler ilojistik iş ortaklarımız tarafından ihtiyaç durumunda kullanılmaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, müşterilerimiz ve kullanıcılarımızın IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartlar ve Koşulları’nda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

1) Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanak nedir?

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

-6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

2) Kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler

– Alıcının kendi özgür iradesi ile internet sitesi içerisinde doldurduğu formlar. Bu formlar alıcının hür iradesi ile doldurulur ve alıcının ad,soyad, adres, telefon , eposta gibi bilgilerini içerir

– Siteye kullanımındaki elektronik cihaz üstünde depolanana çerez dosyaları kullanımı. Çerez dosyaları, site performansı ve pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda kullannılmaktadır. Ayrıca metnin devamında, çerez dosyaların nasıl çalıştığına dair bilgiler yer almaktadır.

3) Kişisel veriler hangi amaçla kullanılıyor?

– Sipariş sonrası alınan ürünün teslimatı ve lojistik hizmet sağlayıcılarla bu bilgilerin sipariş teslimi açısından zorunlu olan kısmının paylaşılması

– Mevzuatın izniiin verdiği ölçüde alıcı ile iletişim

– Gerekli durumlarda yasal mercilerle bu bilgileri paylaşımı

– Mesafeli Satış Sözleşmesi yükümülülklerinin ifa edilmesi

– Müşterilerimize daha iyi bir hizmet amacıyla müşterilerimize bilgi verebilmek

4) Kişisel bilgiler nasıl korunuyor?

bafidica.com paylaştığınız bilgileri korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu bilgilerin paylaşılması ile ilgili haller ilgili Kanunlarda, gizlilik politikasında ve site içerisindeki sözleşme ve bilgilendirme formalarında belirtilmiştir.

5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İlgili Kanun uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgileri güncelleme veya tamamen silmei, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını öğrenme ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi elde etme, bilgilerin aktarıldığı iş ortaklarını öğrenme haklarına sahipsiniz. Anlaşmazlıklarda, ilgili Mahkeme’ler yetkilidir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır, ve tarafımızca bilinmemektedir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır. Tarafımızın herhangi bir kredi veya banka kartının bilgilerine erişimi yoktur.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Çerezlerle ilgili detaylı politikamız için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni inceleyebilirsiniz.

Bu web sitesi, tanımlama bilgilerini alabilir, toplayabilir ve saklayabilir. Ayrıca, oturum açma, bilgisayar ve bağlantı bilgileri ve satın alma geçmişi, site üzerinde geçirilen süre, tekrar ziyaret oranı gibi bilgileri saklayabilir. Sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler dahil olmak üzere oturum bilgilerini ölçmek için yazılım araçlarını kullanabilir. Çerezler, daha iyi hizmet sunma, web sitesinin performansını değerlendirme, reklam, kullanıcı hareketlerini ölçme ve site işleyiş zorunluluğu amaçlı kullanılabilir.

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, talep ve önerileriniz için info@bafidica.comadresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Adı: Vitanua İnternet Hizmetleri Tasarım Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi

E-posta: info@bafidica.com

KEP Adresi: vitanua@hs01.kep.tr

Adres: Oruçreis Mah. Giyimkent 20. Sk. No:91A, 34230, Esenler / İSTANBUL

Tüm ürünlerde %25'e varan indirim ve tüm Türkiye için geçerli ücretsiz kargo fırsatı!